BCA Roquefort

69.995 kr.

Blue Cheese Audio (BCA) Rouqefort er en DAC/Digital forforstærker med integreret volumenkontrol. BCA Roquefort er udstyret med Anagrams Sonic2 opsampling teknologi, der arbejder asynkront og upsampler til 384 KHz. Der er desuden lagt megen omhu i seriøs clock som foregår ultra præcist, med ét pico sekunds nøjagtighed, samtidigt er der valgt et clockdesign som ikke støjer i audio pasbåndet. Støj i audio pasbåndet, er desværre en hyppig kilde til jitter, på selv meget præcise krystaller. Ved hjælp af den DSP baserede digitale volumenkontrol, undgås uønsket tab, af specielt mikrodynamik, ved attenuering. Signalet bevares intakt ved alle lydstyrker og belastes ikke af lavimpedante potmetre eller attenuatorer i signalvejen.

Der lagt stor vægt på de analoge udgangstrins ydelse, igennem hele udviklingsfasen, da de bærer en stor del af ansvaret for det gode resultat. Der kan tilsluttes stort set hvad man kunne ønske sig af digitale kilder, nu og i fremtiden, via 2 stk. AES/EBU, 2 stk. S/PDIF, 1 stk. coaxial,  1 stk. Toslink og 1 stk. USB. Betjeningen af indgangsvælger og volumen foregår via én multifunktionsknap på fronten eller via medfølgende fjernbetjening. Der kan køres balanceret eller ubalanceret direkte videre til effekttrinene, da forforstærkeren er integreret i designet.
Analogmodulernes lave udgangsimpedans sikrer impedansimmunitet over for indgangstrinnet i effektforstærkeren. Det vil i de fleste tilfælde være degraderende eller betonende af signalet, hvis en traditionel forforstærker skydes ind i kæden. Designet er desuden forberedt for yderligere funktionalitet, som TCP/IP streaming m.m. via indbygget konnektor for udvidelseskort. Desuden er analogmodulerne placeret på “piggy-back” kort, som gør at der er mulighed for at opgradere disse til senere revisioner. Det er desuden muligt at by-passe koblingskondensatorerne, hvilket kan gøres med fordel, hvis disse allerede forefindes på effektforstærkerens indgang.